KOTIHOITO & SAIRAANHOITO


Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai niiden yhdistelmää.


Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista, antaa turvallista hoitoa ja huolenpitoa ja edistää asiakkaiden toimintakyk ja omatoimisuutta.  Kansallinen tavoite on, että iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka (THL). Kun ihminen tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hän saa sen kotonaan tai kodinomaisessa asuinympäristössä.

Kotihoitoa voi saada henkilö, joka tarvitsee apua selviytyäkseen kotioloissa oman toimintakykynsä heikennettyä joko pysyvästi tai tilapäisesti. 

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. etähoivatabletti tai lääkkeenantoautomaatti). 

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtyminen, kävely ja WC-käynnit.

Saat Martta Kotihoivasta kotihoidon palvelut vuoden jokaisena päivänä klo 7-21 välisenä aikana. Tuemme asiakkaidemme omatoimisuutta kuntouttavalla työotteella. Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle on nimetty omahoitaja. Martta Kotihoivan vastuusairaanhoitaja työskentelee joka arkipäivä klo 7-15.

Monia sairaanhoidon toimenpiteitä voidaan suorittaa kotona ilman sairaalakäyntiä.  Näin asiakkaan elämä helpottuu.

Sairaanhoidollisia palveluitamme ovat esim:

-injektiot

-haavanhoidot

-korvahuuhtelu

-lääkkeidenjako

-laboratorionäytteiden otto

-ompeleiden ja hakasten poistot

-avannehoidot

-muistitestit

-voinnin seuranta 

 Sinulla on mahdollisuus hakea hyvinvointialueelta palveluseteliä hoivapalvelun ostamiseen.

Yksityisesti palveluita osatessasi saat Martta Kotihoivan palveluista 60% kotitalousvähennyksen.  42 euron tuntihinnalla tällöin maksettavaksi jää vain 16,80 euroa. 

Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa 3500 euroa/henkilö. Vähennettävän määrän omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa. Verohyödyn saa myös omille vanhemmille tai isovanhemmille  ostetuista palveluista.

Voit ostaa Martta Kotihoivan palvelut arvonlisäverottomana, jos toimintakykysi, tai esim. vanhempiesi toimintakyky on heikentynyt iän, vamman tai sairauden takia.

Saat ilmaisen kartoituskäynnin, jossa suunnittelemme sinun tarpeidesi mukaiset palvelut. Kartoituskäynti ei sido sinua vielä mihinkään. 

Jos haluat keskustella tarjoamistamme kotihoidon palveluista, ota yhteyttä:

Marika Hakari

040 759 6675

marika@marttakotihoiva.fi

Martassa turvaamme itsenäisen ja laadukkaan elämän omassa kodissasi
Martassa turvaamme itsenäisen ja laadukkaan elämän omassa kodissasi

Otamme nyt uusia asiakkaita, soita 040 75 966 75. Voit hyödyntää kunnan palvelusetelin tai kotitalousvähennyksen 60 %.

Hämeenlinnan seudun yksityinen kotihoito

Kotihoito koronan aikana hallituksen ohjeen mukaan:

"Kotihoidossa tai ympärivuorokautisessa hoivassa olevien luona käyvien on suojattava hengitystiensä.

Ikäihmisillä on nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Yli 70-vuotiaiden tulee välttää kontakteja ja olla erillään karanteenin omaisissa olosuhteissa. Mutta kotona voi liikkua ja yli 70-vuotiaiden on jaloittelemaan. 

Tärkeintä suojautumista riskiryhmien osalta on kontaktien välttäminen, reilun metrin turvavälin pitäminen kaikessa toiminnassa ja erillään oleminen mahdollisuuksien mukaan. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. 

Tärkeää on pitää huolta kotihoidon piirissä olevista. Kotihoidossa pitää pyrkiä siihen, että samat henkilöt, jotka hoitavat kotihoidon asiakkaita, ovat samoja työntekijöitä asiakkaan tartuntariskin pienentämiseksi. Kotihoidon henkilöstön pitää asiakaskäynneillä suojautua kerran käytettävillä hengitystiesuojaimilla. Kotihoidossa olevilla täytyy olla mahdollisuus käyttää tarvittaessa ateriapalvelua. Myös ympärivuorokautisessa hoivassa olevien osalta on pyrittävä siihen, että heitä hoitavat samat henkilöt tartuntariskin pienentämiseksi. 

Sukulaisten ja läheisten vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa välttyvät. Kasvokkain tapaaminen korvautuu yhteydenpidolla puhelimitse tai muiden etäyhteyksien mahdollistavien laitteiden avulla. Mikäli vierailu on välttämätöntä, toimintaohjeen mukaan kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä. Myös läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä."

- Krista Kiuru, perhe- ja palveluministeri

Martta Kotihoiva Oy | Kääpäkuja 4, 13270 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Leimuntie 1, 13250 Hämeenlinna

Marika: 040 75 966 75

marika@marttakotihoiva.fi

Akuuteissa asioissa joka päivä klo 7-21, yhteys Martta Kotihoivan päivystyspuhelimeen 

045 34 641 55

¨Sairaanhoitaja: 050 53 470 95 klo 7-15 arkisin

hoitajat@marttakotihoiva.fi

www.marttakotihoiva.fi