PALVELUSETELI


Palvelusetelillä laadukasta kotihoitoa. Sinulla on mahdollisuus hakea hyvinvointialueelta palveluseteliä hoivapalvelun ostamiseen. Eli asiakkaan omavastuuksi jää ainoastaan palvelusetelin tuntiarvon ja palveluntuottajan tuntihinnan erotus. Voit hyödyntää hyvinvointialueen palvelusetelin tai yksityisesti ostettaessa kotitalousvähennyksen 60 %. 


Valitsemalla palvelusetelin asiakkaalla on oikeus valita mieleisensä palveluntuottaja. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta (www.stm.fi). Palvelusetelillä voi ostaa mm. kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, lastenhoitoa, henkilökohtaista avustamista eri asioissa, kuten kaupassa käynnissä, ulkoiluseurana jne.

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka hyvinvointialueen kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle.

Palveluseteli ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi kiireellisessä hoidossa yai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Hyvinvointialue päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, hyvinvointialueen on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Hyvinvointialue myöntää palvelusetelin ja antaa myös lisätietoja palvelusetelistä.

Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Palvelusetelin on katettava kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan elatusvelvollisuus vaarantuu asiakkaan omavastuun vuoksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseen annetun palvelusetelin on katettava asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline. Asiakas voi kuitenkin hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jolloin hän itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Jos palvelu maksaa vähemmän kuin asiakkaan saaman palvelusetelinarvo on, hyvinvointialue maksaa palvelusetelillä palvelujen tuottajan ja asiakkaan sopiman hinnan.

Hyvinvointialue pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.

Hyvinvointialue hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Hyvinvointialue voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan, joka täyttää toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja jolla on potilasvakuutuslain mukainen tai muu vastuuvakuutus.

Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien hyvinvointialueen palvelujen tasoisia. Hyvinvointialue voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin.

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden asiakasta ja terveyspalveluiden potilasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.


Laadukasta ja luotettavaa kotihoitopalvelua ikäihmisille, vammaisille ja erityistarpeita vaativille, myös palvelusetelillä
Laadukasta ja luotettavaa kotihoitopalvelua ikäihmisille, vammaisille ja erityistarpeita vaativille, myös palvelusetelillä

Jos haluat keskustella palvelusetelin hyödyntämisestä, ota yhteyttä: Marika Hakari, 040 759 6675, marika@marttakotihoiva.fi. Palveluseteliä voi hyödyntää palveluidemme ostamisessa.

Hämeenlinnan seudun yksityinen kotihoito

''Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka hyvinvointialueen  kuuluu järjestää asukkailleen, usein vanhuksille tai vammaisille. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle. Palvelusetelillä voi ostaa mm. kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, lastenhoitoa, henkilökohtaista avustamista eri asioissa, kuten kaupassa käynnissä, ulkoiluseurana jne''.

Martta Kotihoiva Oy | Kääpäkuja 4, 13270 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Leimuntie 1, 13250 Hämeenlinna

Marika: 040 75 966 75

marika@marttakotihoiva.fi

Akuuteissa asioissa joka päivä klo 7-21, yhteys Martta Kotihoivan päivystyspuhelimeen

 045 34 641 55

Sairaanhoitaja: 050 53 470 95 klo 7-15 arkisin

hoitajat@marttakotihoiva.fi

www.marttakotihoiva.fi