PALVELUSETELI


Palvelusetelillä laadukasta kotihoitoa. Voit hyödyntää kaupungin palvelusetelin tai yksityisesti ostettaessa kotitalousvähennyksen 60 %.


Ennen kotiin ei saanut hoivapalveluita yksityiseltä yritykseltä kunnan maksamana, vaan palvelun tuotti kunta.

Nykyään yhä useampi kunta on ottanut käyttöön palvelusetelin, jolla jokainen, joka on palvelun tarpeessa iän tai sairauden vuoksi voi valita, haluaako palvelunsa kunnan kotihoidolta vai yksityiseltä yritykseltä.

Valitsemalla palvelusetelin asiakkaalla on oikeus valita mieleisensä palveluntuottaja.

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta (www.stm.fi).

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen, usein vanhuksille tai vammaisille. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palvelusetelillä voi ostaa mm. kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, lastenhoitoa, henkilökohtaista avustamista eri asioissa, kuten kaupassa käynnissä, ulkoiluseurana jne.

Palveluseteli ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi kiireellisessä hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Jatkuvassa, säännöllisessä kotihoidossa käytetään tulosidonnaista palveluseteliä.

Setelin on katettava kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan elatusvelvollisuus vaarantuu asiakkaan omavastuun vuoksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseen annetun setelin on katettava asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline. Asiakas voi kuitenkin hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jolloin hän itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Jos palvelu maksaa vähemmän kuin asiakkaan saaman palvelusetelinarvo on, kunta maksaa palvelusetelillä palvelujen tuottajan ja asiakkaan sopiman hinnan.

Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.

Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Kunta voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan, joka täyttää toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja jolla on potilasvahinkolain mukainen tai muu vastuuvakuutus.

Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kunnallisten palvelujen tasoisia. Kunta voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin.

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden asiakasta ja terveyspalveluiden potilasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.


Jos haluat keskustella palvelusetelin hyödyntämisestä, ota yhteyttä:

Marika Hakari

040 759 6675

marika@marttakotihoiva.fi

Palveluseteliä voi hyödyntää palveluidemme ostamisessa.Laadukasta ja luotettavaa kotihoitopalvelua ikäihmisille, vammaisille ja erityistarpeita vaativille, myös palvelusetelillä
Laadukasta ja luotettavaa kotihoitopalvelua ikäihmisille, vammaisille ja erityistarpeita vaativille, myös palvelusetelillä

Martta Kotihoiva Oy | Kääpäkuja 4, 13270 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Leimuntie 1, 13250 Hämeenlinna

Marika: 040 75 966 75

marika@marttakotihoiva.fi

Akuuteissa asioissa joka päivä klo 7-21, yhteys kotihoidon päivystyspuhelimeen 045 34 641 55

Sairaanhoitaja: 050 53 470 95 klo 7-15 arkisin

Hoitaja: 045 35 214 44

hoitajat@marttakotihoiva.fi

www.marttakotihoiva.fi